Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah


POPLATKY V ROCE 2019:

 

Za svoz komunálního odpadu (včetně bioodpadu a svozu žlutých nádob na plast) od občana obce Damnice 500,- Kč/rok.

Za svoz komunálního odpadu za objekt určený k individuální rekreaci  500,- Kč/objekt.

 

 

Poplatky jsou splatný ve dvou splátkách a to do 31.3.2019 a 30.9.2019.


 

Poplatek za psa je 100,- Kč, za každého dalšího psa  50,- Kč na rok 2019.

Poplatek je splatný do 31.3.2019.


 

Poplatek je možné uhradit bezhotovostně na účet obce 12022741/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo domu a konstantní symbol počet osob za který poplatek platíte.

V případě bezhotovostní platby je nutné si na obecním úřadě vyzvednout nálepky na popelnice.